Slovensky | English | German

Advokati BB logo
Advokáti

Advokáti

V krátkosti si dovoľujeme predstaviť spoločníkov spoločnosti Lion Law Parters s.r.o.

Partneri:

JUDr. Peter Kočička

 • 1981-1984 štúdium na Právnickej fakulte UK Bratislava
 • 1985 úspešné obhájenie rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na katedre trestného práva Právnickej fakulty UK Bratislava, získanie titulu "JUDr."
 • od roku 1988 výkon advokácie
 • 1993-1999 – člen občianskoprávnej a správnej sekcie pri SAK
 • v právnej praxi sa zameriava predovšetkým na občianske právo, obchodné právo, správne právo, finančné a daňové právo
 • 2006 - absolvovanie súboru seminárov „Európsky advokát“
 • 2007 - člen organizácie PEOPIL – PAN-european organisation of presonal injury lawyers

JUDr. Michaela Bezáková, LL.M.

 • 1997 - 2001 štúdium na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica
 • 2003 úspešné obhájenie rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na katedre ústavného práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, získanie titulu "JUDr."
 • 2004 - 2006 - advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Zlochu
 • od roku 2006 - výkon advokácie
 • 2010 - 2012 - štúdium programu LLM na B.I.B.S., a.s., Brno pod záštitou Nottingham Trent University v špecializácii obchodné právo v kontexte práva EÚ, ukončené získaním titulu "LL.M."
 • aktívne sa zúčastnila viacerých odborných seminárov a školení na Slovensku, ako aj v zahraničí organizovanými Slovenskou advokátskou komorou a inými renomovanými organizáciami a štátnymi inštitúciami
 • v právnej praxi sa zameriava predovšetkým na obchodné právo, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo a verejné obstarávanie
Kontakt

Lion Law Partners s.r.o.
Komenského 14A
974 01 Banská Bystrica

Tel./Fax: +421 48 412 54 43
E-mail: office@llp.sk