Slovensky | English | German

Advokati BB logo
Referencie

Referencie

Aktuálne znenie zákona o advokácii a stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory nedovoľuje advokátskej kancelárii získavať klientov propagáciou vlastných prípadov. Z toho dôvodu akékoľvek zverejňovanie konkrétnych klientov a odkaz na spoluprácu s nimi na webových stránkach pre verejné účely sa považuje za neprípustnú reklamu advokáta a jeho služieb.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch zákonnou formou a to s predchádzajúcim súhlasom každého klienta a s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Postavenie kancelárie v prostredí poskytovania právnych služieb na území SR je založené na právnom poradenstve a  poskytovaní právnych služieb v oblasti súkromného i verejného sektora, s možnosťami variabilnej a pre klienta nevyhnutnej spolupráce so znalcami, znaleckými organizáciami, notármi, geodetmi, daňovými poradcami, audítormi, exekútormi, patentovými zástupcami a správcovskými kanceláriami.

Našim klientom poskytujeme široké profesionálne zázemie na báze spolupráce advokátov našej kancelárie vytvorením pracovných skupín. Kancelária získala významné skúsenosti poskytovaním právnych služieb domácim aj zahraničným klientom, ako aj spoluprácou s inými advokátskymi kanceláriami. Flexibilita kancelárie umožňuje našim klientom získať kvalifikovanú právnu pomoc a služby na požadovanej úrovni tak, aby zodpovedali a čo najlepšie uspokojovali požiadavky, potreby a očakávania našich klientov.

Kontakt

Lion Law Partners s.r.o.
Komenského 14A
974 01 Banská Bystrica

Tel./Fax: +421 48 412 54 43
E-mail: office@llp.sk