Slovensky | English | German

Advokati BB logo
O nás

O nás

Zo skúseností vieme, že kľúčom k úspechu pri poskytovaní právnej pomoci je dobrý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a úzkej spolupráci. Na základe toho poskytujeme právnu pomoc na báze individuálneho prístupu ku každému klientovi za účelom čo najlepšieho presadenia jeho práv a záujmov. Z praxe vieme, že klienti často potrebujú svoje právne problémy riešiť doslova okamžite a na takúto alternatívu sme pripravení.


Poskytujeme komplexné právne služby, tak pre slovenských ako aj zahraničných klientov vo všetkých právnych oblastiach, cez zastupovanie klienta pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov, zastupovanie pred súdmi, notárstvami, orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektmi.

  • Kancelária poskytuje včasné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, ktoré je založené na odbornosti, rýchlosti a úspechu pri presadzovaní záujmov klienta.

  • Taktiež poskytujeme poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva v spolupráci s nami kooperujúcimi daňovými audítormi, daňovými poradcami, tlmočníkmi a notárskymi úradmi.

  • Neustále sledujeme pripravované a prijímané zákonodarstvo tak, aby sme mohli naň včas reagovať a našich klientov mohli na zmeny pripraviť a poradiť im.

  • S našimi klientmi komunikujeme aj v nemeckom a anglickom jazyku.

  • Advokátska kancelária je členom Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK)
    a Slovensko - rakúskej obchodnej komory (SROK)

  • Na žiadosť klienta realizujeme školenie jeho zamestnancov z vybraných oblastí práva.

Kontakt

Lion Law Partners s.r.o.
Komenského 14A
974 01 Banská Bystrica

Tel./Fax: +421 48 412 54 43
E-mail: office@llp.sk